Verkoopvoorwaarden

1. Preambule

Deze algemene verkoopvoorwaarden worden gesloten tussen enerzijds het Institut Céline dat de site www.institutceline.be beheert (hierna "de site" genoemd) en anderzijds personen die een aankoop wensen te doen. de site (hierna "de gebruiker" of "de koper" of de "klant" of "u" genoemd). Deze algemene verkoopvoorwaarden die beschikbaar zijn op de dag van aankoop zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle producten die op de site te koop worden aangeboden. Het Céline Institute behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. De verwerving van een goed of een dienst via deze site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de klant van deze verkoopvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn bedoeld om de verkoopvoorwaarden tussen het Céline Institute en de gebruiker te definiëren, vanaf het plaatsen van de bestelling tot de dienst na verkoop, inclusief betaling en levering. Deze voorwaarden hebben betrekking op niet-commerciële natuurlijke of rechtspersonen. De toepasselijke voorwaarden zijn deze die van kracht zijn op de datum van de bestelling door de koper.

Bedrijf
Celine Instituut
Hoofdkantoor: Rue Joseph Wauters, 42a - 4300 Waremme - België

Klantenservice
Voor alle informatie, vragen, advies staan ​​wij tot uw beschikking:
- telefonisch: 019 567 200 – weekdagen onder voorbehoud van beschikbaarheid
- per e-mail: info@institutceline.be

2 – Bestellen

Prijs: De prijzen op de site zijn aangegeven in euro's inclusief alle belastingen op de dag van de bestelling. Ze zijn exclusief verwerkings-, verzend- en transportkosten. De producten die op de website van het Céline Institute worden verkocht, worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. In overeenstemming met het artikel van de consumentencode zijn de foto's, teksten, informatie of kenmerken van de producten die in de catalogus voorkomen contractueel. De prijs vermeld in de orderbevestiging is de uiteindelijke prijs. De betaling zelf wordt pas als definitief beschouwd na de daadwerkelijke inning van het geld door het Céline Institute.

Account: De bestelling kan alleen op de site worden geregistreerd als de gebruiker zich duidelijk heeft geïdentificeerd door zijn e-mailadres en wachtwoord in te voeren, die strikt persoonlijk voor hem zijn. Elke gebruiker van de site die geen klantenaccount heeft (koppeling van een e-mailadres en een wachtwoord) moet een registratieprocedure volgen om zijn klantenaccount te verkrijgen. Deze rekening is persoonlijk. In bepaalde gevallen, met name niet-betaling, onjuist adres of ander probleem met de account van de gebruiker, behoudt het Céline Institute zich het recht voor om de bestelling van de gebruiker te blokkeren totdat het probleem is opgelost.

Beschikbaarheid: Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de prijzen en de beschrijving van de producten die te koop zijn. De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn winkelmandje te wijzigen vóór de definitieve validatie, deze laatste stap formaliseert het verkoopcontract tussen het Céline-instituut en de gebruiker. Het Céline Institute verbindt zich ertoe bestellingen die op de website worden ontvangen, alleen uit te voeren binnen de grenzen van de beschikbare productvoorraden. Bij gebrek aan beschikbaarheid verbindt het Céline-instituut zich ertoe de gebruiker te informeren.
De aanbiedingen van producten en prijzen zijn geldig zolang ze op de site aanwezig zijn, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Indien het product niet beschikbaar is, kan het Institut Céline in geen geval aansprakelijk worden gesteld, noch kan de klant aanspraak maken op schadevergoeding. Het Celine Institute zal, voor zover mogelijk, het bestelde product vervangen door een gelijkaardig product tegen dezelfde prijs, of wachten tot het terug op voorraad is of terugbetaald wordt.

Wijziging: Behoudens bijzondere overeenkomst kan elke wijziging van de bestelling door de klant alleen in aanmerking worden genomen als deze het Céline Institute bereikt vóór de effectieve inning van de prijs. In het geval dat deze wijziging niet wordt aanvaard, zullen de door de klant betaalde bedragen aan hem worden terugbetaald. Het Céline Institute behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een klant met wie een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling te annuleren of te weigeren.

3 – Betaling

De producten en bijdrage in de verzendkosten zijn bij bestelling te voldoen. De klant kan zijn betaling uitvoeren door:

  • bancontact-kaart
  • Kredietkaart
  • Betaling. In dit geval wordt uw bestelling pas gevalideerd na ontvangst van de overschrijving.

Veiligheid: Klanten die hun betaling niet online willen invoeren, kunnen kiezen voor betaling via overschrijving of rechtstreeks betalen bij het Céline Institute.

De eigendomsoverdracht van de goederen aan de klant wordt opgeschort tot volledige betaling van de prijs. In geval van niet-betaling door de klant van het geheel of een deel van de prijs van de bestelling, behoudt het Céline Institute zich, tot aan de volledige betaling, het eigendomsrecht voor op de verkochte producten, waardoor het ze niet kan verzenden tot na sluiting van de bestelling. bestand.

4 – Levering

Het Céline Institute stelt alles in het werk om zo snel mogelijk te leveren. De bestelde producten worden idealiter binnen 96 werkuren na verwerking verzonden via de gekozen verzendmethode. De klant ontvangt zijn bestelling gemiddeld binnen 7 werkdagen (posttijd inbegrepen) en maximaal binnen 15 werkdagen behalve in geval van overmacht gelinkt aan onder meer Covid 19.

Transportkosten

Voor levering in België wordt een forfaitaire bijdrage van € 5,89 gevraagd voor transport. De leveringskosten, in België, worden aangeboden vanaf 98€ aankoop op de artikelen die op de website worden aangeboden.

Bij bestellingen die uit meerdere artikelen bestaan, wordt alleen rekening gehouden met de belangrijkste leveringstermijn.

De klant verbindt zich ertoe om bij de bestelling alle informatie door te geven die nodig is voor de levering om de succesvolle voltooiing ervan te garanderen (en in het bijzonder het telefoonnummer waarop de vervoerder hem overdag kan bereiken). De klant verbindt zich ertoe, voor zichzelf of voor de bestemmeling van de bestelling, de goederen in ontvangst te nemen op het adres dat hij bij de bestelling heeft opgegeven.

NB: Wanneer het pakket beschikbaar is in het afhaalpunt van bpost en de klant zijn bestelling niet afhaalt binnen de voorgeschreven termijn, kan het Céline Institute niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet ophalen van het pakket. Wanneer het Céline-instituut de goederen terugvindt, kan het pakket dus worden teruggestuurd, maar de verzendkosten van deze nieuwe zending zijn voor rekening van de klant. De klant dient het genoemde bedrag dus voorafgaand aan de nieuwe zending te voldoen.

In geval van een probleem: beschadigde garantiestrook (plakband), gebroken verpakking, ontbrekende of beschadigde producten, enz., zal de klant alle reserveringen maken die overeenkomen met de opmerkingen op de presentielijst, de bezorger laten medetekenen en bewaart een kopie van het document.

NB: De reserveringen moeten zeer nauwkeurig zijn (welk product vertoont welke schade) om in aanmerking te kunnen worden genomen. In geval van transportschade vastgesteld tijdens de levering van het product, moet de klant het beschadigde product weigeren aan de bezorger en "Weigering van schade" op de presentielijst vermelden, bij gebreke waarvan elk verhaal tegen deze laatste onmogelijk is.
Door het ontvangstbewijs te ondertekenen, afgezien van specifieke voorbehouden, en de producten te accepteren, erkent de klant de goederen zonder zichtbare schade te hebben ontvangen op het moment van levering. Daarom kan elke claim met betrekking tot zichtbare schade tijdens de levering niet worden aanvaard.

5 – Herroepingsrecht

U heeft 7 dagen de tijd om uw herroepingsrecht uit te oefenen na de mededeling van deze beslissing om de artikelen die niet bij u passen terug te sturen. De producten mogen op geen enkele manier geopend zijn geweest. Ze moeten geschikt zijn om opnieuw op de markt te worden gebracht, in hun originele verpakking en in perfecte staat worden verzonden.

Conform de Consumentenwet vindt u hieronder het standaard herroepingsformulier.

MODEL FORMULIER VOOR HERROEPING
(Gelieve dit formulier alleen in te vullen en terug te sturen als u de overeenkomst wilt herroepen.)

Ter attentie van het Céline Institute info@institutceline.be
Ik/wij (*) stellen u hierbij op de hoogte van mijn/onze (*) herroeping van het contract met betrekking tot de verkoop van goederen (*)/voor de levering van diensten (*) hieronder:

Besteld op (*)/ontvangen op (*):

Naam consument(en):

Adres consument(en):

Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving van dit formulier op papier):

Datum :

(*) Streep de nutteloze vermelding door.
Om de retouren in goede banen te leiden, dien je de retourzending te melden bij onze klantenservice. U krijgt dan een retournummer toegewezen. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, kunt u de terugbetaling van de geïnde bedragen vragen, in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen. Dit herroepingsrecht wordt uitgeoefend zonder boete. De kosten van een perfecte retourzending blijven echter uw eigen verantwoordelijkheid. U dient ervoor te zorgen dat de bestelling waarvan u de bestelling herroept, compleet wordt geretourneerd.
Bij retournering raden wij u aan om de originele verpakking van uw producten te verpakken, omdat wij alleen geretourneerde producten in hun originele verpakking terug kunnen nemen, het geheel moet intact en in perfecte staat zijn.
De terugbetaling gaat ervan uit dat je het product niet hebt geopend, het product hebt beschadigd of compleet hebt geretourneerd.
In geval van gebruikmaking van het herroepingsrecht, zullen wij u binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending terugbetalen. U wordt dan alleen per bankoverschrijving terugbetaald zolang we over de precieze informatie beschikken om dit te doen.

6 – Gegevensbescherming

In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u het recht op toegang tot, verzet tegen en rectificatie van informatie die op u betrekking heeft. Als u de wens hebt uitgesproken bij het invoeren van uw gegevens bij het aanmaken van uw account, kunt u nieuwsbrieven van het Céline Institute ontvangen. Als je het niet meer wilt, meld je dan gewoon af van je account.

7 – Garanties

De Klant is als enige verantwoordelijk voor de keuze van de producten, hun bewaring en hun gebruik. Het Céline Institute kan niet verantwoordelijk of in gebreke worden gehouden voor enige vertraging of niet-uitvoering als gevolg van het optreden van een geval van overmacht dat gewoonlijk wordt erkend door de Belgische jurisprudentie.

In het geval dat een van de clausules van dit contract nietig is door een wijziging in de wetgeving, regelgeving of door een rechterlijke beslissing, kan dit op geen enkele manier de geldigheid en naleving van deze algemene verkoopvoorwaarden aantasten.

8 – Duur

Deze voorwaarden zijn van toepassing voor de gehele duur van de diensten aangeboden door het Céline Institute.

9 – Toepasselijk recht

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De bevoegde rechter in geval van een geschil is die van de verkoper.